Následná péče

V případě nutnosti následné péče spolupracujeme s následujícími vyššími odbornými pracovišti:

 • Masarykova nemocnice Rakovník
 • Oblastní nemocnice Kladno
 • Oblastní nemocnice Příbram
 • Oblastní nemocnice Hořovice
 • Motol – Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK
 • Apolinář – Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK
 • Podolí – Ústav pro péči o matku a dítě
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 3. LF UK
 • Genvia – Genetická ambulance Praha
 • Pronatal, Europe IVF International, UNICA– centra reprodukční medicíny
 • ProfiG2 s.r.o. – Screeningové ultrazvukové centrum Praha